Navn: Maria Rasmussen

Født: Skanderborg 1986

Titel: Psykomotorisk terapeut 

Uddannelse:

Professionsbachelor i psykomotorik og afspændingspædagogik ved Professionshøjskolen UCC Nordsjælland.

Kurser:

2021 - Kursus i Metakognitiv terapi ved behandling af angst v. psykoterapeut Lene Karlsson (Yourmind)

2019 - Kursus i kognitiv stimulationsterapi (CST) v. Ergoterapeut Annette Johanneson 

2018 - Kursus i demens v. Københavns Kommune

2017 - Mindfulness grundkursus v. Pernille Mørup/Tonus

 

2016 -  Personlig træner kursus v. Psykomotorikuddannelsen UCC Nordsjælland

Erhvervserfaring:

2017 - 2020: Fastansat i Aktivitetscentret Højdevang: Et dagscenter for mennesker med alzheimers og moderat/svær demens. Afspænding, bevægelse, musikterapi og kognitiv træning gennem Kognitiv stimulationsterapi (CST).

Kontaktperson for pårørende til mennesker med en demenssygdom.

2019: Underviser i "kropslig kommunikation i omsorgsarbejdet" for SOSU-assistenter, plejepersonale og SOSU-assistent elever på Højdevang Sogns Plejehjem.

2016: Fuldtidspraktik på Krisecenter Odense. Behandling og fysisk træning/bevægelse for voldsudsatte kvinder med fokus på empowerment, grænsesætning og beroligelse af nervesystemet.

2015 - 2017: Træner hos Sundhedscenter Vanløse. Træning og rehabilitering for mennesker med livsstilsygdomme: ex. KOL, hjertesygdomme og diabetes, samt rehabiliterende træning efter endt sygdomsforløb, operation m.m.

2010: Sanglærer for børnekoret i B&U teatret i Svendborg.

FullSizeRender.jpg

Samarbejds- og sparringspartnere:

Psykomotorisk terapeut Cathrine Koefoed. Selvstændig praksis på Frederiksberg og ansat hos MÆRSK: https://www.kropiroogbalance.dk/

Psykomotorisk terapeut Sigrid Lund. Selvstændig praksis i Silkeborg og ansat hos LEGO Danmark: https://sigridlund.dk/

 

Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP): https://dap.dk/